Uncategorised

Projekt statistika závad

Projekt "Statistika závad spalinových cest"

 

Program pro pořizování dat k zasílání do statistiky
závad spalinových cest je poskytován

B e z p l a t n ě

 


Funkční a bezpečná spalinová cesta je jedním ze základních předpokladů pro bezpečný provoz spotřebičů paliv. Personální požadavky a způsob provádění čištění, kontrol a revizí spalinových cest, jsou podrobně uvedeny v právních předpisech (Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění platných předpisů - zejména zákona 320/2015 Sb.,   a vyhláška 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty). Přesto, právě neodborným provedením a udržováním spalinových cest dochází každoročně ke značným škodám na majetku, zdraví a životech osob. Výsledkem čištění, kontroly nebo revize spalinové cesty je podle právního předpisu vždy  "Zpráva z provedení čištění, kontroly nebo revize spalinové cesty", ve které musí být zjištěné závady uvedeny.

Stávající statistiky zpracovávané Hasičským záchranným sborem dokáží vypovědět kolik požárů a otrav oxidem uhelnatým mají na svědomí špatně provedené a udržované spalinové cesty.   Namají však vypovídající hodnotu v tom,  jaké závady spalinových cest, způsobující uvedené škody, jsou nejčastější a čemu tedy mají nejen státní orgány (např. Stavební úřady), ale i kominíci při své práci zaměřené na prevenci, věnovat zvýšenou pozornost.

Naším cílem je - zpracovat a předat státním úřadům a kominíkům komplexní statistiky upozorňující na konkrétní nedostatky spalinových cest.     Co je potřeba udělat?


     Stáhněte si z této stránky instalační pokyny, program a ve volbě "Ostatní" se přihlásíte do systému za účelem potvrzování Vámi zaslaných dat.


 

Seznam soudních znalců

 

Seznam soudních znalců doporučených Společenstvem kominíků ČR

ke jmenování Krajským soudům.

 

Ing. František Jiřík Petržilkova 2583/15
152 00 Praha 5
soudní znalec v oboru stavebnictví - specializace kominictví 777 203 830
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Jaroslav Schön Vsadsko 24
750 00 Přerov
soudní znalec v oboru stavebnictví - specializace kominictví 603 552 100, 581 201 517
 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zbigniew Ondřej Adamus Dvořákova 259
739 61 Třinec
soudní znalec v oboru stavebnictví - specializace domovní komíny, komínové systémy 602 783 039, 558 329 202
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pavel Dědič Bušín 130
789 62 Olšany
soudní znalec v oboru požární ochrana - specializace komínářství 777 585 989, 583 414575
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Köhler David
Bohumileč 14
533 04 Sezemice
soudní znalec v oboru služby - specializace kominictví
606 351 421
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Sponzorovaný přístup

 

 

Sponzorovaný přístup k technickým normám

bezplatná služba uživateli

 

Novela zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) zavádí s  účinností od 1. ledna 2021 nový způsob distribuce českých technických norem, tzv. sponzorovaný přístup.

Novela zákona nyní definuje tři způsoby distribuce českých technických norem:

-   jednotlivé ČSN;

-   přístup do databáze (v praxi přístup do databáze ČSN online na bázi předplatného);

-   sponzorovaný přístup.

Dostupnost těchto produktů a služeb zaručuje stát. Distribuci zajišťuje Česká agentura pro standardizaci a za poskytované produkty a služby vybírá poplatek.

 

Novinkou, jak už jsme zmínili v úvodu, je zavedení třetího způsobu distribuce - sponzorovaného přístupu.

Co to znamená?  Na řadu ČSN se odkazují české právní předpisy a tyto ČSN se tak stávají závaznými a měl by k  nim mít uživatel na území České republiky volný přístup obdobně jako např. k právním předpisům. V tomto ohledu je situace se zpřístupňováním technických norem složitější v tom smyslu, že držiteli autorských práv k technickým normám jsou vydávající organizace.

Sponzorovaný přístup je umožněn každému uživateli na základě povinné, ale jednoduché registrace.

 

Dokumenty jsou dostupné pouze ve formátu PDF, tisk není povolen.

 

Technické normy jsou přístupné jen ke čtení a nelze je tedy stáhnout např. do PC uživatele. Přístup je možný pouze z IP adres lokalizovaných v ČR. Dokumenty jsou rovněž opatřeny vodoznakem s identifikačními údaji uživatele.

Sponzorovaný přístup v žádném případě nenahrazuje přístup do placené databáze ČSN online. Veřejnosti bude postupně tímto způsobem zpřístupněno cca 2000 ČSN z celkového počtu přibližně 36 000 platných ČSN.

 Z pohledu profesní kvalifikace kominík se jedná například o

ČSN 734201 ed.2:2016
ČSN EN 1443:2020
ČSN 730810:2016
 a řada dalších
První dvě jsou zveřejněny pod MMR třetí pod MV.
Nejlépe je hledat v rychlém hledání pod katalogovým číslem dané normy
 
 

 Sponzorovaný přístup       https://sponzorpristup.agentura-cas.cz

 

Zdroj:   Kominický věstník č. 1/2021  str. 14-16

Přípravné kurzy ke zkouškám

 

 

Termíny přípravných kurzů a zkoušek profesních kvalifikací kominík

 

Společenstvo kominíků České republiky vypisuje pro uchazeče další termíny přípravných kurzů profesních kvalifikací Kominík - kontrola a čištění spalinových cest, Kominík - měření spalin, Kominík - montáž komínů a vložek, Kominík - revizní technik spalinových cest. 

Předpokládané termíny provedení jednotlivých zkoušek profesní kvalifikace jsou:

 

Předpokládané

datum zkoušky

Zahájení

v hod.

Profesní kvalifikace
nevypsáno     Kominík - montáž komínů a komínových vložek 36-017-H 
nevypsáno     Kominík – Revizní technik spalinových cest 36-024-H
nevypsáno     Kominík – Kontrola a čištění spalinových cest 36-025-H
nevypsáno     Kominík – měření  spalin 36-023-H

 

Další informace o zkoušce, kvalifikační a hodnotící standard a přihlášku ke zkoušce naleznete na 

https://www.komora.cz/profession_and_test/kominik/ 

nebo dostanete po dotazu na email : 

    Email - viceprezident

 

Aktuální podrobné informace k uskutečnění zkoušek s ohledem na epidemiologická opatření budou upřesněny cca týden před zkouškou 

Z důvodu stávajících epidemiologických opatření preferujeme přípravné kurzy na tyto zkoušky formou online webinářů. Přípravné kurzy formou osobní konzultační schůzky na SOU Jarov jsou pouze na vyžádání.

 

Přípravné kurzy:

 

Profesní kvalifikace Datum  Zahájení  Informace
 36-023-H kominík - měření spalin nestanoven    Délka trvání cca 2x 40 minut, v ceně 700,- Kč jsou učební texty a pracovní listy. 
  36-025-H kominík - kontrola a čištění spalinových cest nestanoven    Délka trvání cca 2x 45 minut, v ceně 900,- Kč jsou učební texty a pracovní listy.

 36-017-H  kominík - montáž komínů a komínových vložek

nestanoven    Délka trvání cca 2x 45 minut, v ceně 900,- Kč jsou učební texty a pracovní listy.
 36-024-H Kominík - revizní technik spalinových cest 1.část nestanoven    Délka trvání celkem 2x 60 minut
 36-024-H Kominík - revizní technik spalinových cest 2.část nestanoven    Délka trvání celkem 2x 60 minut, v ceně 1500,- Kč jsou učební texty a pracovní listy.

 

 

Přihlásit se na kurz          Email - viceprezident

 

Účastníci kurzů budou seznámeni s požadavky na uchazeče, průběhem zkoušky, její formou a modelovými příklady. Závěrečný čas je věnován dotazům a diskuzi.

Závazně přihlásit na webinář se lze nejpozději 48 hodin před jeho konáním e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.V den konání dostanete cca 15 minut před zahájením webináře vstupní odkaz. Na ten kliknete, vyplníte jméno, povolíte použití kamery (budete-li chtít být viděn) nebo jen mikrofonu (budete-li chtít být slyšen) a reproduktoru a otevře se vám naše studio!

Ve studiu může být z důvodu technického omezení 12 účastníků na podiu (budou viděni) a 38 v hledišti (nebudou viděni). Po úvodním uvítání doporučuji pro kvalitní přenos vypnout mikrofon. Bez souhlasu všech zúčastněných není povoleno pořídit z obsahu záznam.