Přihláška do Společenstva kominíků ČR ke stažení
                                          

Logo SKCR  Společenstvo kominíků České republiky

člen Evropské federace kominických mistrů


Učňovská 1, 190 00 Praha 9,       tel.  602 285 022          email:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pokyny pro vyplnění a podání přihlášky za člena

Společenstva kominíků ČR

Přihlášku, tyto pokyny a etický kodex je možné získat:

  • U cechmistra příslušného kraje dle místa bydliště žadatele,

      kontakt viz.      https://www.skcr.cz/kontakty/kontakty-na-radu     sekce „Kontakty - na radu SKČR“

  • Na internetových stránkách společenstva http://www.skcr.cz      sekce „O společenstvu“

Vznik členství

Členem SKČR může bát fyzická osoba starší 18 let. Společenstvo kominíků České republiky, z. s.  je samostatná, nezávislá, dobrovolná a demokratická organizace spolkového a cechovního charakteru, sdružující osoby soukromě podnikající v oboru kominictví a v oborech s tímto oborem souvisejících a osoby, které tuto profesi vykonávají v pracovním poměru.

Členství je podmíněno:

  • podáním řádně vyplněné přihlášky
  • schválením členství
  • složením zápisného
  • podepsáním etického kodexu člena SKČR

O přijetí žadatele za člena SKČR rozhoduje Rada a/nebo Valná hromada regionálního cechu (viz stanovy jednotlivých regionálních cechů). V případě neschválení členství může žadatel podat odvolání Radě SKČR, která odvolání projedná a s příslušným stanoviskem postoupí Valné hromadě SKČR, jejíž rozhodnutí je konečné. Žadatel se stává členem a nabývá členských práv a povinností ke dni složení zápisného. Od platby zápisného jsou osvobozeni absolventi středních škol v denním studiu, nebo v tříletém učebním oboru a to za podmínky, stanou-li se členy společenstva hned po ukončení školního vzdělání.

            Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku žadatelem, spolu s fotografií obličeje žadatele , nejlépe v digitální podobě, kopií výučního listu, nebo maturitní, či vysokoškolský diplom a podepsaný etický kodex můžete podat:

  1. V listinné podobě
  1. V elektronické podobě – odesláním emailu s přílohami (oskenované dokumenty tj. žadatelem řádně vyplněná a podepsaná přihláška , podepsaný etický kodex , foto žadatele, výuční list nebo maturitní vysvědčení, či vysokoškolský diplom) kontakt viz https://www.skcr.cz/kontakty/spolecenstvo-kominiku-cr   sekce „Kontakty“

O průběhu vyřizování Vaší přihlášky budete informováni na Vámi uvedený email, nebo zprávou SMS na Váš mobil.