Plyn - kondenzační kotel 

   nevhodný materiál ukončení spalinové cesty

 

 

 

 

 

   Pevná paliva

   Špatné ukončení keramické vložky vedoucí

   k destrukci komínové hlavy a tělesa komínu

 

 

 

 

  Plyn - kondenzační kotel

  ucpání nasávací části koaxiálního odkouření

  (vyústění nízko nad terénem) vlivem nasávání

  biologického materiálu z úrovně terému

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Plyn - turbokotel

   nevhodný materiál ukončení spalinové cesty

 

 

 

 

 

   Pevná paliva   

   pohled do komínových dvířek při vznícení dehtových sazí