V oblasti prezenčního vzdělávání připravujeme:

 

Začíná nový školní rok 2021-2022.  Tak jako v předchozích letech, tak i v tomto novém školním roce proběhnou ve školícím středisku v Přibyslavi a Havířově dle připravovaného programu dvoudenní či jednodenní semináře.

O vypsání termínů a témat vás budeme včas informovat.

 

 

V oblasti distančního vzdělávání připravujeme tyto webiáře:

 

4) Spalinová cesta  - termíny a definice 

5) Třídění komínů, charakteristika a vlastnosti

6) Požadavky na spalinovou cestu

7) Navrhování a provádění komínů I.

8) Navrhování a provádění komínů II.

9) Navrhování a provádění kouřovodů

10) Spalinová cesty - požární odolnost, otvory, regulační prvky a přídavná zařízení

11) Připojování spotřebičů do samostatných komínů

12) Připojování spotřebičů do společných komínů

13) Vývody spalin - odvod spalin venkovní stěnou do volného ovzduší

14) Kontrola spalinových cest 

15) Revize spalinových cest

16) Označování komínů, značení štítkem a pokyny

17) Zkoušení komínů - zkouška tahu, zkouška kouřem, tlakové zkoušky komínů