Ke stažení - Povinnosti žadatele o "Osvědčení kvality"

Osvědčení kvality podnikání

Proč usilovat o získání Osvědčení kvality podnikání ?

Ke konci roku 2019 bylo vydáno živnostenskými úřady přibližně 3100 živnostenských oprávnění v  oboru kominictví. Z toho vyučených odhaduji polovinu, nevyučených, tedy naprostých laiků, bez jakékoliv zkoušky profesní kvalifikace, podniká v  režimu tzv. odpovědného zástupce asi 800-1000 lidí, řadě z nich nejde o kvalitu podnikání, ale o byznys.

Dalším problémem je, že tito lidé mnohdy zaměstnávají další dělníky, kteří o kominictví, principu spalování, technologických postupech, technických normách, vztahujících se zákonů a vyhlášek, nemají žádné ponětí.

Odlišit se od podvodníků

Na internetu lze nalézt seznamy různých spolků i jednotlivců, kteří nabízí kominické služby, kde vyzvedávají své kvality, do razítek si dávají přídomek např: „kominický mistr spalinových cest“ apod.

Většinou jim jde o vymámení peněz od občanů s  tím, že jim vypíšou nějaký papír o kontrole za několik stovek korun, a na vyčištění komína doporučí, ať si pozvou jiného kominíka, že oni dělají jen kontroly.

Jsou to podvodníci, pro které se dnes vžil pojem šmejdi. Ohánějí se svobodou podnikání a konkurenčním prostředím. V  konečném důsledku však na ně doplácí oklamaný zákazník, ale i prestiž řemesla.

Občan potřebuje ujištění, že řemeslník, kterého si sjedná, je opravdu mistr svého řemesla a ctí obecné, morální psané i nepsané předpisy. Ty má Společenstvo kominíků ČR zakotvené v Etickém kodexu.

V těsné součinnosti s Hospodářskou komorou

Hospodářská komora ČR v  součinnosti se Společenstvem kominíků ČR na základě získaných informací a dodaných podkladů potvrzuje systém kvality v definovaných odborných činností. Osvědčení je na tři roky a pokud se něco zásadně nezmění, na požádání bude garance dál prodloužena. Považuji garanci práce členů SKČR Hospodářskou komorou, jako velké plus, protože Hospodářská komora je největším zástupcem podnikatelů a řemeslníků v  zemi a její záštita zvýší společenskou prestiž kominíků.

Garance - tedy Osvědčení kvality podnikání nelze vydat, pokud žádost není podložena předepsanými podklady. Posouzení kvality je proces, který si vyžaduje i určitý čas.

Osvědčení kvality staví žadatele o úroveň výš a věřím, že se přihlásí další zájemci. Mnozí z  toho mají obavu, avšak nemusí se ničeho obávat, nejde o zkoušky, ale o předvedení dosavadní práce, kterou většina členů Společenstva kominíků ČR dělá poctivě, vzorně a na vysoké úrovni, zejména ti, kteří se účastňují každoročních školení v  rámci celoživotního vzdělávání.

Pavel Dědič,

předseda Znalecké

a revizní komise SKČR

 

Jednou z podmínek k získání Osvědčení kvality podnikání je účast na cyklických školeních, které Společenstvo kominíků ČR pořádá v rámci tzv. celoživotního vzdělávání.

ke stažení - Povinnosti žadatele o "Osvědčení kvality"

 dotaz k "Osvědčení kvality"