Program pro udržování a zvyšování kvalifikace kominíků

Zde se mohou členové Společenstva kominíků ČR zaregistrovat k účasti na pořádaném profesním školení
Školení se koná v Přibyslavi, nebo Havířově s možností výběru účasti v jednodenním, nebo dvoudenním rozsahu.

Tato školení jsou pouze pro členy Společenstva kominíků ČR.

Na školní rok 2021-2022 byly vypsány následující termíny školení s tématy:

První polovina semináře má pět bloků.

S trendem zvyšování účinnosti spotřebičů na spalování pevných paliv souvisí i snižující se teplota spalin, proto první blok je věnován návrhu spalinových cest a dalších možných řešení. Následovat bude přednáška na téma vložkování komínů – podmínky a jednotlivé fáze. Třetí blok je navazuje s označováním dodatečně vložkovaných komínů pro otevřené a uzavřené spotřebiče z pohledu současné ČSN 734201 a ČSN EN 15287-1 a -2. V jeho závěru si ověříte vaše znalosti v jednoduchém testu a získáte praktické příklady identifikačních štítků ve formě pracovních listů.

Praxe ukázala, že 4 z 5 zpráv o kontrole má formální a obsahové nedostatky, proto je čtvrtý blok zaměřen na ukázku postupů, úkonů a vypracování zpráv o kontrole. Pátý blok je věnován kamnům na spalování dřevních pelet – specifika provozu, provedení odvodu spalin,

V druhé polovině semináře budete seznámeni s důležitým aktuálním právním stanoviskem k posouzení některých sporných otázek. Následovat bude blok ČSN EN 1443 versus montážní návody výrobců systémových komínů a seminář zakončí nové příklady nesprávné praxe z pohledu soudních znalců.

Email - kancelář

 Jednodenní  
Dvoudenní   
Místo konání 
         Určeno pro cech    
 Cena    

-----------

11. - 12.1.2022

zrušeno

Přibyslav

Praha, Jihomoravský

3.850,-

 25.1.2022

obsazeno

-------------------------

Přibyslav

Praha, Vysočina a ostatní

2.950,-

 26.1.2022

obsazeno

------------------------

Přibyslav

pro všechny členy

2.950,-

 ------------

8. - 9.2.2022

obsazeno

Přibyslav

Olomoucký, Zlínský,

        Jihomoravský

3.850,-

 -----------

22.  - 23.2.2022

obsazeno

Přibyslav

Středočeský, Liberecký

3.850,-

 -----------

8. - 9.3.2022

obsazeno

Přibyslav

Ústecký

3.850,-

 ------------

5. - 6.4.2022

obsazeno

Přibyslav

Pardubický, Královehradecký,

Plzeňský

3.850,-

 ------------

19. - 20.4.2022

uzavřeno

Přibyslav

Jihočeský, Středočeský

3.850,-

 ------------

4.5.2022

obsazeno

Havířov

Moravskoslezský

2.950,-

 ------------

17. - 18.5.2022

obsazeno

Přibyslav

Plzeňský, Karlovarský

3.850,-

 

 Email - kancelář

Obsah přednášek :

    - Nízká teplota spalin u pevných paliv, návrh komínů a možná řešení

    - Vložkování komínů dle TPK 02-01. Přípravné práce, montážní práce, přejímka komínu

    - Značení dodatečně vložkovaných komínů pro otevřené a uzavřené spotřebiče

      z pohledu současné ČSN 734201 a ČSN EN 15287-1 a -2.

      Praktické příklady identifikačních štítků.

    - Praktický postup kontroly a vyplnění zprávy o kontrole

    - Peletová kamna – specifika provozu a provedení odvodu spalin

    - Právní stanovisko – posouzení některých sporných otázek

    - ČSN EN 1443 versus montážní návody výrobců systémových komínů

    - Nové příklady nesprávné praxe z pohledu soudních znalců

Organizační pokyny :

Dvoudenní školení začíná od 13,00 první den společným obědem a končí v 13,00 obědem druhý den. V ceně jsou kromě vlastního školení zahrnuty stravovací a ubytovací služby. V účtované ceně bude zohledněn požadavek na ubytování.

Jednodenní školení začíná v 8,45 a končí v 16,45-17,00. V ceně je zahrnuto vlastní školení a stravování účastníků.

Z důvodu dodržení protiepidemických opatření bude počet účastníků jednotlivých školení omezen dle platných nařízení a propozice průběžně aktualizovány na webu. Při nemožnosti konání seminářů prezenčně je připravena možnost prezentace části obsahu formou online webinářů.