Kdo zajišťuje zkoušky profesních kvalifikací

 

Hospodářská komora je stále největší autorizovanou osobou v ČR a zajišťuje v současnosti zkoušky z více než 40 profesních kvalifikací. Za Hospodářskou komoru České republiky zkoušku provádějí odborníci z praxe. Tyto zkoušky u profesních kvalifikací oboru kominík Kominík (kód:36-56-H/01) tedy pořádá Hospodářská komora ve spolupráci se Společenstvem kominíků ČR, Konkrétně se jedná o vybrané členy Společenstva kominíků. Tímto garantuje klientovi zkoušky, že bude jeho odbornost posuzovat odborník, který se každodenně v oboru pohybuje.

 

 

Jak postupovat při získání kvalifikací

 

Získání kvalifikace předpokládá, že uchazeč potřebné kompetence již má. Pokud je nejdříve chce získat (chce se naučit), navštíví rekvalifikační či jiný kurz.

 

Na  uvedené přípravné kurzy  je možné se přihlásit:

email - webiáře

 

Přípravné kurzy pro uchazeče zkoušky o profesní kvalifikaci:

 

  Kurz č.   Název kurzu Kód kvalifikace
21    Kominík - montáž komínů a komínových vložek      36-017-H 
22    Kominík - kontrola a čištění spalinových cest   36-025-H
23    Kominík - měření spalin
36-023-H 
24    Kominík - revizní technik spalinových cest 36-024-H

 

 

Další informace:

 

Předpokladem pro připuštění ke zkoušce je splnění podmínek daných příslušným standardem zapsaným na https://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-oboru-19.

 

Zkouška kominík - revizní technik spalinových cest

Uchazeč o zkoušku musí doložit výuční list oboru vzdělání kominík a praxi nejméně 5 let v oboru, z toho nejméně předchozí 3 roky před podáním žádosti o zkoušku. Splnění těchto podmínek se prokazuje předložením výučního listu a příslušného potvrzení praxe (např. živnostenský list nebo pracovní smlouva a živnostenský list zaměstnavatele). Všechny tyto listiny se předkládají jako ověřené kopie.

Uchazeč musí předložit doklad o proškolení a přezkoušení z BOZP a PO vztahujícími se k činnosti revize a zkoušení spalinových cest a současně svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.  Zdravotní způsobilost je vyžadována.

 Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.

Další podrobné informace  https://www.komora.cz/profession_and_test/kominik/

Zkouška se skládá z písemné, praktické a ústní části.

 

 

Zkouška kominík - kontrola a čištění spalinových cest

Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.

U uchazeče je požadována zdravotní způsobilost, pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.

Zkouška se skládá z písemné, praktické a ústní části.

 

 

Zkouška kominík - montáž komínů a komínových vložek

Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.

U uchazeče je požadována zdravotní způsobilost, pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.

Zkouška se skládá z písemné, praktické a ústní části.

 


Zkoušky jsou konány v Praze, v učebnách kominík SOU stavební a zahradnické, Učňovská 1, Praha 9 (Jarov)

 

Přihlášku ke zkouškám profesních kvalifikací kominík stáhnete   zde.

 

Vyplněnou přihlášku je nutno zaslat na adresu:

Hospodářská komora ČR
Ing. Klára Šimotová
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1

nebo na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

případné dotazy k přihlášce Ing. Klára Šimotovátel. 266 721 406

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,