Sponzorovaný přístup k technickým normám

bezplatná služba uživateli

Novela zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) zavádí s  účinností od 1. ledna 2021 nový způsob distribuce českých technických norem, tzv. sponzorovaný přístup.

Novela zákona nyní definuje tři způsoby distribuce českých technických norem:

-   jednotlivé ČSN;

-   přístup do databáze (v praxi přístup do databáze ČSN online na bázi předplatného);

-   sponzorovaný přístup.

Dostupnost těchto produktů a služeb zaručuje stát. Distribuci zajišťuje Česká agentura pro standardizaci a za poskytované produkty a služby vybírá poplatek.

Novinkou, jak už jsme zmínili v úvodu, je zavedení třetího způsobu distribuce - sponzorovaného přístupu.

Co to znamená?  Na řadu ČSN se odkazují české právní předpisy a tyto ČSN se tak stávají závaznými a měl by k  nim mít uživatel na území České republiky volný přístup obdobně jako např. k právním předpisům. V tomto ohledu je situace se zpřístupňováním technických norem složitější v tom smyslu, že držiteli autorských práv k technickým normám jsou vydávající organizace.

Sponzorovaný přístup je umožněn každému uživateli na základě povinné, ale jednoduché registrace.

Dokumenty jsou dostupné pouze ve formátu PDF, tisk není povolen.

Technické normy jsou přístupné jen ke čtení a nelze je tedy stáhnout např. do PC uživatele. Přístup je možný pouze z IP adres lokalizovaných v ČR. Dokumenty jsou rovněž opatřeny vodoznakem s identifikačními údaji uživatele.

Sponzorovaný přístup v žádném případě nenahrazuje přístup do placené databáze ČSN online. Veřejnosti bude postupně tímto způsobem zpřístupněno cca 2000 ČSN z celkového počtu přibližně 36 000 platných ČSN.

 Z pohledu profesní kvalifikace kominík se jedná například o

ČSN 734201 ed.2:2016
ČSN EN 1443:2020
ČSN 730810:2016
 a řada dalších
První dvě jsou zveřejněny pod MMR třetí pod MV.
Nejlépe je hledat v rychlém hledání pod katalogovým číslem dané normy
 

 Sponzorovaný přístup       https://sponzorpristup.agentura-cas.cz

Zdroj:   Kominický věstník č. 1/2021  str. 14-16